Plantae
Invertebrata
'Fishes'
Amphibia
Reptilia
Aves

  PROTISTA
 
  Globigerinelloides
  Globigerinoides
  Lamprocyclas
  Menardella
  Neogloboquadrina
  Schwagerina
  Stromatolites
 

Top of list
 
Protista
Invertebrata
'Fishes'
Amphibia
Reptilia
Aves

  PLANTAE
 
  Aculea
  Albertia
  Alethopteris
  Amber
  Araucaria
  Araucarioxylon
  Archaeamphora
  Archaeopteris
  Asterotheca
  Birbalsahnia
  Botryopteris
  Calamites
  Cladophlebis
  Comptonia
  Ctenis
  Cycadopteris
  Danaeites
  Daphnogene
  Dicropteris
  Equisetum
  Ginkgo
  Ginkgoites
  Glossopteris
  Glyptostrobus
  Gonatosorus
  Gondwanidium
  Haidingera
  Hymenophyllites
  Lebachia
  Livistonia
  Lomatopteris
  Lophosoria
  Metasequoia
  Neuropteridium
  Neuropteris
  Notofagus
  Pachypteris
  Palaeoxyris
  Pecopteris
  Pentoxylon
  Phyllothallus
  Podozamites
  Psaronius
  Pseudoctenis
  Raskya
  Reinschospora
  Rhodymenites
  Rissikia
  Sacuanjoche
  Schizoneura
  Silvianthemum
  Sphenopteris
  Stachypteris
  Taeniopteris
  Tingia
  Taxaceoxylon
  Todites
  Voltzia
  Williamsonia
  Wood, petrified
  Zelkova
 

Top of list
 
Protista
Plantae
'Fishes'
Amphibia
Reptilia
Aves

INVERTEBRATA
 
* Brachiopoda
* Echinodermata
* Arthropoda
* Mollusca - Gastropoda
* Mollusca - Bivalvia
* Mollusca - Ammonoidea
* Other invertebrata

  BRACHIOPODA
 
  Karavankina
  Lingulella
  Plaesiomys
  Platystrophia
  Pompeckium
  Sieberella
  Somalirhynchia
  Spiriferidae
  Terebratula
 

INVERTEBRATA
 
* Top of list
 
* Brachiopoda
* Arthropoda
* Mollusca - Gastropoda
* Mollusca - Bivalvia
* Mollusca - Ammonoidea
* Other invertebrata

  ECHINODERMATA
 
  Actinocrinus
  Barrandeocrinus
  Carolicrinus
  Dichocrinus
  Discoides
  Dizychocrinus
  Echinocorys
  Edrioaster
  Encrinus
  Eucladocrinus
  Hemicidaris
  Metacrinus
  Micraster
  Pentasteria
  Pentremites
  Pseudocrinites
  Pterotocrinus
  Rotula
  Scaphiocrinus
  Scutella
  Seirocrinus
  Siphonocrinus
  Solaster
  Thaumatocrinus
  Tylocidaris
 

INVERTEBRATA
 
* Top of list
 
* Brachiopoda
* Echinodermata
* Mollusca - Gastropoda
* Mollusca - Bivalvia
* Mollusca - Ammonoidea
* Other invertebrata

  ARTHROPODA
 
  * Trilobita
 
  Trilobite
  Andalusiana
  Asaphus
  Aulacopleura
  Calymene
  Cambropallas
  Ceratarges
  Cheirurus
  Colpocoryphe
  Coosella
  Coronocephalus
  Crotalocephalus
  Ctenocephalus
  Dalmanites
  Dalmanitina
  Deiphon
  Dicranurus
  Drotops
  Ellipsocephalus
  Elrathia
  Eudolatites
  Kainops
  Kaolishania
  Kettneraspis
  Lancastria
  Leonaspis
  Lunataspis
  Lyriaspis
  Neseuretus
  Odontochile
  Odontopleura
  Olenellus
  Olenoides
  Olenus
  Paladin
  Palaeolenus
  Paracybeloides
  Paradoxides
  Pedinopariops
  Phacops
  Placoparia
  Pseudophillipsia
  Pseudosphaerexochus
  Ptychoparia
  Redlichia
  Resserops
  Saukiella
  Selenopeltis
  Sphaeocoryphe
  Sphaerexochus
  Trinucleus
  Triplagnostus
  Tsinania
  Walliserops
 
  * Hexapoda
 
  Baeomorpha
  Cordulagomphus
  'Insect'
  Bibio
  Libanobythus
  Meganeura
  Meganeuropsis
  Palaeovespa
  Prodryas
  Stilbocrocis
  Sycorax
 
  * Other arthropoda
 
  Aeger
  Arthropleura
  Calcinoplax
  Eryon
  Eurypterus
  Furca
  Fuxianhuia
  Hoploparia
  Jaekelopterus
  Leanchoilia
  Marrella
  Mesolimulus
  Mixopterus
  Parapeytoia
  Pterygotus
  Sanctacaris
  Waptia
 

INVERTEBRATA
 
* Top of list
 
* Brachiopoda
* Echinodermata
* Arthropoda
* Mollusca - Bivalvia
* Mollusca - Ammonoidea
* Other invertebrata

  MOLLUSCA
 
  * Gastropoda
 
  Athleta
  Campanile
  Cassiope
  Ecphora
  Elimia
  Euomphalus
  Euspira
  Hinia
  Hippochrenes
  Maclurites
  Mandarina
  Mayeria
  Melongena
  Micreschara
  Hormotoma
  Nassa
  Neptunea
  Oolitica
  Pereiraia
  Perissoptera
  Pleurotomaria
  Pseudomelania
  Pugilina
  Tropidodiscus
  Turritella
  Vexillum
  Viviparus
  Voluta
 

INVERTEBRATA
 
* Top of list
 
* Brachiopoda
* Echinodermata
* Arthropoda
* Mollusca - Gastropoda
* Mollusca - Ammonoidea
* Other invertebrata

  * Bivalvia
 
  Anadara
  Arctostrea
  Aucellina
  Chlamys
  Clinocardium
  Cucullaea
  Daonella
  Flabellipecten
  Gryphaea
  Lymnocardium
  Mediterraneatrigonia
  Mercenaria
  Myophorella
  Neithia
  Nerinea
  Ostrea
  Pecten
  Pinna
  Trigonia
  Virgotrigonia
  Yoldia
 

INVERTEBRATA
 
* Top of list
 
* Brachiopoda
* Echinodermata
* Arthropoda
* Mollusca - Gastropoda
* Mollusca - Bivalvia
* Other invertebrata

  * Nautiloida
 
  Nautiloid
  Aturia
  Cameroceras
  Endoceras
  Goldringia
  Lituites
  Ophioceras
  Orthoceras
 
  * Ammonoidea
 
  'Ammonite'
  Acanthoceras
  Aegasteroceras
  Aegoceras
  Ainoceras
  Amaltheus
  Ancycloceras
  Ancyloceras
  Androgynoceras
  Anolcites
  Arietites
  Asteroceras
  Ataxioceras
  Baculites
  Berbericeras
  Buchiceras
  Cadomites
  Calliphylloceras
  Calycoceras
  Catacoeloceras
  Ceratites
  Cheloniceras
  Clambites
  Cleoniceras
  Collignoniceras
  Colombiceras
  Craspedites
  Crioceratites
  Cunningtoniceras
  Dactylioceras
  Deshayesites
  Desmoceras
  Dichotomoceras
  Discoscaphites
  Dorsoplanites
  Douvilleiceras
  Echioceras
  Ernstbrunnia
  Euaspidoceras
  Eupachydiscus
  Falsanolcites
  Gaudryceras
  Grammoceras
  Gunnarites
  Harpoceras
  Hemihaploceras
  Heraclites
  Hildoceras
  Hypacanthoplites
  Hypophylloceras
  Hysteroceras
  Idoceras
  Jeletzkytes
  Kosmoceras
  Leptosphinctes
  Lewesiceras
  Lithacoceras
  Lytoceras
  Lytodiscoides
  Mantelliceras
  Mimosphinctes
  Mortoniceras
  Mysteroceras
  Nostoceras
  Oistoceras
  Orthosphinctes
  Oxynoticeras
  Oxytropidoceras
  Pachydesmoceras
  Parapuzosia
  Paraulacosphinctes
  Parkinsonia
  Perisphinctes
  Peronoceras
  Pervinquieria
  Pleuroceras
  Pleydellia
  Proeucalycoceras
  Prolecanites
  Promicroceras
  Reineckeia
  Reineckeites
  Roemoceras
  Sanmartinoceras
  Scaphites
  Schloenbachia
  Schlotheimia
  Skirroceras
  Stephanoceras
  Taramelliceras
  Texanites
  Trachyceras
  Turrilites
  Uptonia
  Virgatosphinctes
 

INVERTEBRATA
 
* Top of list
 
* Brachiopoda
* Echinodermata
* Arthropoda
* Mollusca - Gastropoda
* Mollusca - Bivalvia
* Mollusca - Ammonoidea

  OTHER
  INVERTEBRATA
 
  Aegirocassis
  Anomalocaris
  Archaeocyathus
  Aysheaia
  Belemnoidea
  Belemnopsis
  Charniodiscus
  Cloudina
  Cyrtograptus
  Dendrograptus
  Dickinsonia
  Ernietta
  Gondolelloides
  Grewingkia
  Guerichina
  Halkieria
  Hallucigenia
  Horodyskia
  Hurdia
  Inaria
  Kimberella
  Mestognathus
  Monocyathus
  Odontogriphus
  Opabinia
  Pachybelemnopsis
  Parvancorina
  Peytoia
  Polygnathus
  Pteridinium
  Rangea
  Spriggina
  Swartpuntia
  Taprognathus
  Tommotia
  Tribrachidium
  Tullimonstrum
  Tusoteuthis
  Vampyronassa
  Vogelgnathus
  Wiwaxia
 

Top of list
 
Protista
Plantae
Invertebrata
Amphibia
Reptilia
Aves

FISHES
 
* Agnatha and Placodermi
* Chondrichthyes
* Actinopterygii
* Sarcopterygii

  * Agnatha
 
  Astraspis
  Ateleaspis
  Boreaspis
  Doryaspis
  Drepanaspis
  Dunyu
  Hiberaspis
  Jamoytius
  Loganellia
  Pteraspis
  Pituriaspis
  Psammolepis
  Sacabambaspis
  Thyestes
 
  * Placodermi
 
  Asterolepis
  Bothriolepis
  Cephalaspis
  Coccosteus
  Ctenurella
  Dinichthys
  Dunkleosteus
  Mcnamaraspis
  Palaeospondylus
  Pterichthyodes
  Yunnanolepis
 
  * Chondrichthyes
 
  Acanthodii
  Aellopos
  Aetomylaeus
  Aquilolamna
  Campyloprion
  Carcharocles
  Carcharodon
  Cheirolepis
  Chlamydoselache
  Cladoselache
  Climatius
  Cretolamna
  Cretoxyrhina
  Deltoptychius
  Edestus
  Galeocerdo
  Gigantichthys
  Helicoprion
  Hemipristis
  Hexanchus
  Hybodus
  Iniopteryx
  Isurus
  Ischyodus
  Myliobatis
  Orthacanthus
  Otodus
  Parexus
  Procarcharodon
  Ptychodus
  Saurichthys
  Scapanorhynchus
  Spathobathis
  Sphyrna
  Squalicorax
  Stethacanthus
  Tribodus
  Tristychius
  Xenacanthus
 
  * Osteichthyes
  --Actinopterygii
 
  Acanthonemus
  Aipichthys
  Alosa
  Amia
  Amphistium
  Anguilla
  Archaeteuthis
  Armigatus
  Aspidorhynchus
  Atlanticopristis
  Atractosteus
  Bananogmius
  Belonostomus
  Berycopsis
  Beryx
  Callipteryx
  Carangopsis
  Caturus
  Ceratoichthys
  Chaetodon
  Clupea
  Cobitis
  Crossognathus
  Cybium
  Cyclopoma
  Cyclurus
  Dapalis
  Dapedium
  Enchodus
  Eoscatophagus
  Ephippus
  Eurypholis
  Gasteronemus
  Gyrodus
  Gyronchus
  Holacanthus
  Ischnacanthus
  Istieus
  Istiophorus
  Knightia
  Labrax
  Lates
  Leedsichtys
  Lepidotes
  Lepisosteus
  Leuciscus
  Lycoptera
  Macromesodon
  Mallotus
  Mene
  Mesacanthus
  Mesodon
  Mioplosus
  Myripristis
  Naseus
  Nematonotus
  Notelops
  Numidopleura
  Osmeroides
  Pagellus
  Palimphyes
  Perca
  Pigaeus
  Platax
  Platinx
  Priscacara
  Protosphyraena
  Protosiganus
  Pseudoberyx
  Pycnodus
  Pycnosteroides
  Sardinioides
  Scatophagus
  Serranus
  Smerdis
  Sparnodus
  Sparus
  Sphyraenodus
  Stratodus
  Varnerxiphactinus
  Vinctifer
  Vomer
  Xiphactinus
 
  * Osteichthyes
  --Sarcopterygii
 
  Ceratodus
  Coelacanthus
  Dipterus
  Eusthenopteron
  Gripognathus
  Guiyu
  Gyroptychius
  Laccognathus
  Latimeria
  Mawsonia
  Megamastax
  Microceratodus
  Osteolepis
  Panderichthys
  Rhizodus
  Tiktaalik
 

Top of list
 
Protista
Plantae
Invertebrata
'Fishes'
Reptilia
Aves

  AMPHIBIA
 
  Acanthostega
  Andrias
  Archegosaurus
  Branchiosaurus
  Cacops
  Crassigyrinus
  Diplocaulus
  Eogyrinus
  Eryops
  Gerrothorax
  Hungarobatrachus
  Hyloplesion
  Ichthyostega
  Koolasuchus
  Lepterpeton
  Mastodonsaurus
  Metoposaurus
  Microbrachis
  Palaeobatrachus
  Paracyclotosaurus
  Peltobatrachus
  Pholidogaster
  Platyhystrix
  Platymantis
  Prionosuchus
  Rana
  Sclerocephalus
  Seeleya
  Seymouria
  Xenopus
 

Top of list
 
Protista
Plantae
Invertebrata
'Fishes'
Amphibia
Aves

REPTILIA
 
* Anapsida
* Testudinata
* Diapsida-Sauropterygia
* Diapsida-Pterosauria
* Diapsida-Crocodylia
* Diapsida-Ichthyosauria
* Diapsida-Mosasauridae
* other Diapsida
* Synapsida

  * Anapsida
 
  Bradysaurus
  Hylonomus
  Hypsognathus
  Labidosaurus
  Mesosaurus
  Scutosaurus
 

REPTILIA
 
* Top of list
 
* Anapsida
* Diapsida-Sauropterygia
* Diapsida-Pterosauria
* Diapsida-Crocodylia
* Diapsida-Ichthyosauria
* Diapsida-Mosasauridae
* other Diapsida
* Synapsida

  * Testudinata
 
  Archelon
  Argillochelys
  Caretta
  Caribemys
  Euclastes
  Foxemys
  Geochelone
  Meiolania
  Mongolemys
  Ninjemys
  Ocepechelon
  Odontochelys
  Protostega
  Puppigerus
  Testudinites
  Trionyx
 

REPTILIA
 
* Top of list
 
* Anapsida
* Testudinata
* Diapsida-Pterosauria
* Diapsida-Crocodylia
* Diapsida-Ichthyosauria
* Diapsida-Mosasauridae
* other Diapsida
* Synapsida

  * Diapsida
  -- Sauropterygia
 
  Albertonectes
  Atopodentatus
  Brachauchenius
  Ceresiosaurus
  Cryptoclidus
  Dolichorhynchops
  Elasmosaurus
  Eromangasaurus
  Gallardosaurus
  Hydrotherosaurus
  Keichousaurus
  Kronosaurus
  Leptocleidus
  Liopleurodon
  Macroplata
  Mauisaurus
  Muraenosaurus
  Neusticosaurus
  Nothosaurus
  Peloneustes
  Pistosaurus
  Plesiosauridae
  Plesiosaurus
  Pliosaurus
  Polyptychodon
  Rhomaleosaurus
  Styxosaurus
  Thalassiodracon
  Thaumatosaurus
  Trinacromerum
  Vinialesaurus
  Wellesiosaurus
  Woolungasaurus
 

REPTILIA
 
* Top of list
 
* Anapsida
* Testudinata
* Diapsida-Sauropterygia
* Diapsida-Crocodylia
* Diapsida-Ichthyosauria
* Diapsida-Mosasauridae
* other Diapsida
* Synapsida

  * Diapsida
  -- Pterosauria
 
  Pterodactyloidea
  Rhamphorhynchoidea
  Alanqa
  Angustinaripterus
  Anhanguera
  Anurognathus
  Arambourgiania
  Azhdarcho
  Bakonydraco
  Batrachognathus
  Caiuajara
  Campylognathoides
  Caulkicephalus
  Caupedactylus
  Caviramus
  Cearadactylus
  Comodactylus
  Criorhynchus
  Ctenochasma
  Darwinopterus
  Dimorphodon
  Domeykodactylus
  Dorygnathus
  Dsungaripterus
  Eudimorphodon
  Ferrodraco
  Gallodactylus
  Gegepterus
  Geosternbergia
  Germanodactylus
  Gnathosaurus
  Harpactognathus
  Hatzegopteryx
  Huanhepterus
  Istiodactylus
  Kryptodrakon
  Lacusovagus
  Mesadactylus
  Muzquizopteryx
  Nemicopterus
  Noripterus
  Nyctosaurus
  Ornithocephalus
  Ornithocheirus
  Ornithodesmus
  Peteinosaurus
  Phobetor
  Preondactylus
  Pteranodon
  Pterodactylus
  Pterodaustro
  Quetzalcoatlus
  Raeticodactylus
  Rhamphorhynchus
  Scaphognathus
  Sinopterus
  Sordes
  Tapejara
  Thalassodromeus
  Tropeognathus
  Tupandactylus
  Tupuxuara
  Zhejianopterus
  Zhenyuanopterus
 

REPTILIA
 
* Top of list
 
* Anapsida
* Testudinata
* Diapsida-Sauropterygia
* Diapsida-Pterosauria
* Diapsida-Ichthyosauria
* Diapsida-Mosasauridae
* other Diapsida
* Synapsida

  * Diapsida
  -- Crocodylia
 
  Anatosuchus
  Araripesuchus
  Baurusuchus
  Carnufex
  Cricosaurus
  Crocodylus
  Dakosaurus
  Deinosuchus
  Diplocynodon
  Doratodon
  Geosaurus
  Goniopholis
  Guarinisuchus
  Hesperosuchus
  Iharkutosuchus
  Kansajsuchus
  Kaprosuchus
  Kentisuchus
  Mekosuchus
  Metriorhynchus
  Omosaurus
  Phobosuchus
  Protosuchus
  Purussaurus
  Saltoposuchus
  Sarcosuchus
  Steneosaurus
  Terminonaris
  Theriosuchus
  Thoracosaurus
 

REPTILIA
 
* Top of list
 
* Anapsida
* Testudinata
* Diapsida-Sauropterygia
* Diapsida-Pterosauria
* Diapsida-Crocodylia
* Diapsida-Mosasauridae
* other Diapsida
* Synapsida

  * Diapsida
  -- Ichthyosauria
 
  Ichthyosauridae non det.
  Besanosaurus
  Cymbospondylus
  Dearcmhara
  Eurhinosaurus
  Grendelius
  Ichthyosaurus
  Leptonectes
  Mixosaurus
  Omphalosaurus
  Ophthalmosaurus
  Shastasaurus
  Shonisaurus
  Stenopterygius
  Suevoleviatan
  Temnodontosaurus
  Thalattoarchon
  Utatsusaurus
 

REPTILIA
 
* Top of list
 
* Anapsida
* Testudinata
* Diapsida-Sauropterygia
* Diapsida-Pterosauria
* Diapsida-Crocodylia
* Diapsida-Ichthyosauria
* other Diapsida
* Synapsida

  * Diapsida
  -- Mosasauridae
 
  Angolosaurus
  Clidastes
  Globidens
  Moanasaurus
  Mosasaurus
  Pannoniasaurus
  Platecarpus
  Plotosaurus
  Prognathodon
  Taniwhasaurus
  Tylosaurus
 

REPTILIA
 
* Top of list
 
* Anapsida
* Testudinata
* Diapsida-Sauropterygia
* Diapsida-Pterosauria
* Diapsida-Crocodylia
* Diapsida-Ichthyosauria
* Diapsida-Mosasauridae
* Synapsida

  -- Other diapsida
 
  Arizonasaurus
  Askeptosaurus
  Champsosaurus
  Chasmatosaurus
  Chirotherium
  Coelurosauravus
  Desmatosuchus
  Erythrosuchus
  Euparkeria
  Eusaurosphargis
  Henodus
  Hupehsuchus
  Kuehneosaurus
  Kyrgyzsaurus
  Lagosuchus
  Longisquama
  Lotosaurus
  Luperosuchus
  Marasuchus
  Megalania
  Nanchangosaurus
  Opisthias
  Ornithosuchus
  Pachyophis
  Pachyrhachis
  Palaeosaniwa
  Petrolacosaurus
  Placochelys
  Placodus
  Pleurosaurus
  Podopteryx
  Postosuchus
  Proavis
  Protorosaurus
  Psephoderma
  Rutiodon
  Saltopus
  Scaponyx
  Scleromochlus
  Shansisuchus
  Sharovipteryx
  Tanystropheus
  Teratosaurus
  Thadeosaurus
  Titanoboa
 

REPTILIA
 
* Top of list
 
* Anapsida
* Testudinata
* Diapsida-Sauropterygia
* Diapsida-Pterosauria
* Diapsida-Crocodylia
* Diapsida-Ichthyosauria
* Diapsida-Mosasauridae
* other Diapsida

  * Synapsida
 
  Cynognathus
  Diarthrognathus
  Diictodon
  Dimetrodon
  Doliosauriscus
  Edaphosaurus
  Emydops
  Endothiodon
  Eocasea
  Eodicynodon
  Estemmenosuchus
  Kannemeyeria
  Luangwa
  Lystrosaurus
  Moschops
  Naosaurus
  Ophiacodon
  Oudenodon
  Placerias
  Pristerognathus
  Procolophon
  Rubidgea
  Sauroctonus
  Tapinocephalus
  Thrinaxodon
  Tritylodon
  Varanosaurus
  Zambiasaurus
 

Top of list
 
Protista
Plantae
Invertebrata
'Fishes'
Amphibia
Reptilia

  AVES
 
  Aepyornis
  Apterornis
  Archaeopteryx
  Archaeotrogon
  Argentavis
  Bauxitornis
  Brontornis
  Cathayornis
  Chelychelynechen
  Confuciusornis
  Copepteryx
  Devincenzia
  Diamantornis
  Diatryma
  Dinornis
  Dromornis
  Emeus
  Eoalulavis
  Euryapteryx
  Gallirallus
  Gastornis
  Genyornis
  Harpagornis
  Hesperornis
  Hieraaetus
  Hokkaidornis
  Iberomesornis
  Inkayacu
  Ichthyornis
  Kelenken
  Megalapteryx
  Moa
  Natunaornis
  Neuquenornis
  Osteodontornis
  Pachyornis
  Pachyplichas
  Palaelodus
  Patagopteryx
  Pelagornis
  Phororhacos
  Protoavis
  Sinornis
  Sylviornis
  Teratornis
  Titanis
  Tytthostonyx
  Vini
  Vitirallus
  Vorombe
 

Top of list
 
Protista
Plantae
Invertebrata
'Fishes'
Amphibia
Reptilia